XX Międzynarodowy Konkurs Gitarowy
im. Czesława Droździewicza

Krynica - Zdrój
22 - 27 lutego 2020 r.

Grupa I (ur. po 31.12.2002 r.)

Etap I

1. Jeden dowolnie wybrany utwór oryginalnie skomponowany na gitarę w XIX wieku (dopuszczalna jest dowolna część formy cyklicznej, oraz wszystkie kompozycje Francisco Tarregi)
2. Program dowolny.

Uwaga!
Jeśli punkt 1 wypełnia regulaminowy czas trwania I etapu, punkt 2 nie jest obowiązkowy.

Czas trwania etapu: 7 - 10 min.

Etap II

1. Temat z wariacjami oryginalnie skomponowany na gitarę, lub co najmniej dwie części z dowolnej formy cyklicznej.
2. Dwa dowolnie wybrane preludia Manuela Ponce.
3. Program dowolny.

Czas trwania etapu: 15 - 20 min.

Uwaga!
Jeśli punkt 1 i 2 wypełnia regulaminowy czas trwania II etapu, punkt 3 nie jest obowiązkowy.
Program II etapu musi zawierać utwory skomponowane w co najmniej dwóch epokach muzycznychGrupa II (ur. po 31.12.1993)

Etap I

1. Jeden dowolnie wybrany utwór oryginalnie skomponowany na gitarę w XIX wieku (dopuszczalna jest część formy cyklicznej)
2. Co najmniej dwa dowolnie wybrane utwory spośród kompozycji Aleksandra Tansmana, Manuela Ponce lub Heitora Villa Lobosa (dopuszczalne są części formy cyklicznej)
3. Program dowolny

Czas trwania etapu: 12 - 15 min.

Uwaga!

Jeśli pkt 1 i 2 wypełniają regulaminowy czas trwania I etapu, pkt 3 nie jest wymagany.

Etap II

1. Dwa dowolne utwory skomponowane przez kompozytorów latynoamerykańskich.
2. Do wyboru jedna z poniżej podanych form muzycznych:
- kompletna forma sonaty lub sonatiny (co najmniej 3-częściowa), lub
- kompletna suita lub partita (co najmniej 3-częściowa), lub
- kompletna co najmniej 3-cześciowa forma cykliczna (np. J.S Bach - Preludium, Fuga i Allegro BWV 998, czy np. A. Tansman - Cavatina, czy np. W. Walton - Five Bagatelles, czy np. J. Rodrigo - Tres Piezas Espanoles, czy np. L. Brouwer - El Decameron Negro, etc.) lub
- temat z wariacjami.
3. Program dowolny

Uwaga!

Jeśli pkt 1 i 2 wypełniają regulaminowy czas trwania II etapu, punkt 3 nie jest obowiązkowy.
Program II etapu musi zawierać utwory skomponowane w co najmniej dwóch epokach muzycznych

Czas trwania etapu: 25 - 32 min.


Uwaga!

Wszystkie kompozycje Francisco Tarregi będą traktowane jako utwory XIX - wieczne.
Program opracował Ryszard Bałauszko.

/images/mapa.jpg